Rozstrzygnięcie konkursu na realizację pracy naukowo – badawczej pt. „Interdyscyplinarna analiza systemu instytucjonalnego wsparcia rodzin obciążonych dysfunkcjonalnością – integracja usług na rzecz rodziny

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ma przyjemność poinformować, że w konkursie na  zrealizowanie pracy naukowo-badawczej pt. „Interdyscyplinarna analiza systemu instytucjonalnego wsparcia rodzin obciążonych dysfunkcjonalnością – integracja usług na rzecz rodziny”, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 13 marca 2017 r. wyłonił zwycięzcę konkursu.

 

Zwyciężył wniosek złożony przez zespół pod kierunkiem dra Jarosława Przeperskiego (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK), który w postępowaniu konkursowym uzyskał łączną liczbę 44 punktów.

 

Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową, która, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego w dniu 8 marca 2017 r., pozytywnie zarekomendowała Dyrektorowi Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zawarcie umowy na realizację ww. pracy naukowo-badawczej, zgodnie z propozycjami sformułowanymi we wniosku.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

  Uchwała z dnia 8 marca 2017 r. Komisji Konkursowej powołanej zarądzeniem Dyrektora IWS z dnia 31 stycznia 2017 r. [2686.4 KB] (621 pobrań )

 

  Zarządzenie Dyrektora IWS z dnia 13 marca 2017 r. [2736.4 KB] (613 pobrań )

qq online qq online qq online qq online