Młodzi liderzy poznali prawo nowych technologii

2023-01-19

Kilkudziesięciu młodych miało okazję spotkać się oraz dyskutować z przedstawicielami środowisk prawniczych w ramach czwartego zjazdu II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Misją przedsięwzięcia  jest kształcenie przyszłych państwowych elit.

 

Uczestnicy paneli szkoleniowych poszerzyli swoją wiedzę z zakresu prawnych aspektów wdrażania nowych technologii w trakcie spotkania z dr.  Bartłomiejem Oręziakiem, koordynatorem Centrum Analiz Strategicznych IWS.  Podczas kolejnych zajęć praktycznych dowiedzieli się także jakie są wymogi  oraz prawniczy kunszt pisania pism procesowych z zakresu postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego.

 

Podczas IV zjazdu Pracowni Liderów Prawa Junior, który odbył się 14 stycznia 2023 r. w siedzibie IWS, uczestnicy mieli też okazję posłuchać i rozmawiać na temat prawniczej praktyki z adwokatem dr. Michałem Poniatowskim. Na zakończenie zajęć odbyło się spotkanie z gościem specjalnym Pracowni, którym był  dr Michał Sopiński,  prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Misją Pracowni Liderów Prawa jest kształcenie przyszłych państwowych elit. Młodzi adepci prawa oprócz możliwości uzyskania wysokiego poziomu wiedzy, uczą się jak odpowiednio reagować i podejmować decyzje, których celem jest dobro wspólne. Cykliczne zjazdy są okazją do spotkań oraz pogłębiania wiedzy  m. in. od aktualnych liderów prawa, polityki oraz gospodarki.

 

Program zaadresowany jest do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu nauk prawnych, politologicznych, socjologicznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz szeroko pojętej państwowości.

 

Wśród prowadzących znajdują się wykładowcy z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktycy z obszaru służby publicznej, w tym ministrowie, wysocy urzędnicy państwowi odpowiadający za ważne obszary funkcjonowania państwa, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

 

Udział w programie Pracowni Liderów Prawa Junior może wziąć osoba, która ukończyła 15. rok życia, a nie ukończyła 21. oraz jest uczniem szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udział jest nieodpłatny.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://plpjunior.iws.gov.pl/

 

 

qq online qq online qq online qq online