Ogólnopolskie seminarium z prawa rodzinnego

2022-12-09

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się VIII Ogólnopolskie Seminarium z Prawa Rodzinnego „Ochrona słabszego w prawie rodzinnym i opiekuńczym”. W seminarium czynny wzięli udział pracownicy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z Sekcji Prawa Rodzinnego.

 

W trakcie seminarium dr Maciej Domański wygłosił referat pt. “Czy art. 102 k.r.o. należycie chroni interesy dziecka?”. Natomiast kierownik Sekcji Prawa Rodzinnego IWS dr Jerzy Słyk wygłosił referat pt. “Zezwoleniach sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Teoria i praktyka w świetle badań empirycznych”. Oba wystąpienia były oparte na  wynikach prac prowadzonych w Sekcji Prawa Rodzinnego IWS. Doktor Maciej Domański zaprezentował temat wspólnie z dr. hab. Bogusławem Lackorońskim z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W Seminarium, które odbyło się 25 listopada 2022 r.,  udział przedstawiciele wzięli 11 ośrodków naukowych z całej Polski. Ogólnopolskie Seminaria z Prawa Rodzinnego odbywają się cyklicznie raz na pół roku i stanowią płaszczyznę wymiany poglądów, prezentacji wyników badań oraz dyskusji nad węzłowymi zagadnieniami prawa rodzinnego. W grudniu 2019 r. IV Ogólnopolskie Seminarium Prawa Rodzinnego odbyło się w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Celem Ogólnopolskiego Seminarium z Prawa Rodzinnego była wymiana poglądów na temat sytuacji prawnej oraz środków ochrony osób słabszych w szerokim rozumieniu tego pojęcia: dzieci – zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, doznających nierówności w sferze osobistej lub majątkowej. Naukowcy poruszali także problematykę rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo, jak również osób dorosłych doznających przemocy oraz sytuacji osób starszych.

 

fot: Wydział Prawa i Administracji UG

 

 

qq online qq online qq online qq online