Konkursu na najlepszą pracę w zakresie prawa migracyjnego

2023-10-01

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę w zakresie prawa migracyjnego organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Postępowania Karnego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konkursie na najlepszy esej z zakresu prawa migracyjnego

 

Termin nadsyłania prac 1 października – 31 grudnia 2023 r.

 

Wymagania formalne pracy:

 

 1. Praca zgłoszona w Konkursie przez uczestnika powinna spełniać następujące wymogi:
 2. Musi dotyczyć jednego z następujących tematów:

– Prawo migracyjne w ujęciu międzynarodowym

– Prawnokarne aspekty prawa migracyjnego

– Prawnocywilne aspekty prawa migracyjnego

– Prawnoadministracyjne aspekty prawa migracyjnego

– Współczesne wyzwania prawa humanitarnego

– Prawo migracyjne, a prawo uchodźcze

– Prawo migracyjne w ujęciu porównawczym

– Organy ochrony prawnej a zjawisko migracji

– Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa migracyjnego

– Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie prawa migracyjnego

– Instytucja azylu w prawie krajowym i międzynarodowym

– Prawo migracyjne w ujęciu aksjologicznym

– Prawo migracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym

– Konstytucyjne podstawy prawa migracyjnego

– Prawo migracyjne a nowoczesne technologie.

 

 1. Musi być napisana w języku angielskim;
 2. Objętość 2-9 stron;
 3. Interlinia 1,5;
 4. Czcionka Times New Romans 12;
 5. Akapity standardowe;

 

Wyniki zostaną ogłoszone na platformie Youtube na kanale Instytutu WymiaruSprawiedliwości oraz stronie internetowej do 15 stycznia 2024 r.

 

Link do formularza konkursowego   https://docs.google.com/forms/d/1IjbNWRgSCVSUb3ZvQE6Fp2ubrLOFcFOZ17vYcUYGACY/edit

 

Wydarzenie to jest organizowane w ramach Sieci Profesororskiej Europy Środkowej, koordynowanej przez Akademię Środkowoeuropejską.

 

Załączniki:

 

 1. Zarządzenie dyrektora IWS I Regulamin konkursu
 2. Informacja o ochronie danych osobowych
 3. Klauzula informacyjna
 4. Oświadczenie RODO

 

 

qq online qq online qq online qq online