Ekonomiczne i statystyczne analizy wymiaru sprawiedliwości 

 

 2. Skuteczność egzekucji komorniczych – dr Grażyna Laszuk
 3. Oszacowanie kosztów obrony obligatoryjnej w postępowaniu sądowym – dr Paweł Ostaszewski (opieka naukowa – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko)
4. Statystyczny obraz tymczasowego aresztowania w Polsce i w krajach Unii Europejskiej – dr Paweł Ostaszewski (opieka naukowa – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko)
5. Sprawność postępowań karnych w świetle danych statystycznych – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
7. Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów (na podstawie zmodyfikowanych danych raportu CEPEJ 2010) – prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, dr Marek Marczewski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
8. Statystyczny obraz przestępstwa znęcania się nad zwierzętami – dr Paweł Ostaszewski
 10. Efektywność kosztowa sądownictwa powszechnego – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski (konsultacja – dr Marek Marczewski, Krzysztof Wasilewski)
 11. Spójność karania. Obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych – prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski
12. Atlas Przestępczości w Polsce 5 – prof. dr hab. A. Siemaszko, prof. IWS dr hab. B. Gruszczyńska, dr M. Marczewski
13. Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej A. Antkiewicz, K. Gołaszewski, K. Kazimierczak, A. Okońska, D. Olczak-Dąbrowska, P. Ostaszewski, E. Szczepanik, Z. Woźniak
 15. Struktura kar orzekanych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej – prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska
 16. Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska
 21. Tłumaczenia poświadczone w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Paweł Ostaszewski, Justyna Włodarczyk-Madejska
 22. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego – dr Anna Janus-Dębska, Małgorzata Gronkiewicz-Ostaszewska
 23. Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych – dr Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Justyna Włodarczyk-Madejska, Kamil Joński

qq online qq online qq online qq online