Od Autora

 

 

Podręcznik ten w sposób szczególny kierowany jest do par pozostających w związkach małżeńskich. Z umieszczonych w nim informacji skorzystać może każda osoba będąca w związku małżeńskim (jak i osoby w innych rodzajach związków, przy czym w tekście określane są łącznie mianem „osób pozostających w relacjach romantycznych”), a także ci, którzy chcą wspierać relacje pomiędzy partnerami i dzięki ich poprawie przeciwdziałać przemocy domowej. Niniejsza publikacja została podzielona na pięć części.

 

Po lekturze pierwszej z nich można zrozumieć, dlaczego relacje wciąż należy traktować jako niedowartościowaną inwestycję. To właśnie tam wyjaśnione zostały kluczowe dla zrozumienia tematu pojęcia takie jak „ubóstwo relacyjne”, „dobra relacyjne” i „jakość relacji”.

 

W drugiej części znaleźć można przykłady konkretnych inicjatyw przeciwdziałających przemocy domowej podejmowanych na terenie Polski. Zostały one podzielone na kilka grup ze względu na różnych inicjatorów, wśród których znajdują się organy państwowe i miejskie oraz przodujące w tej materii organizacje pozarządowe. Także tam zamieszczono przykłady narzędzi wspierających relacje, które znaleźć można na relacyjnym rynku.

 

Trzeci rozdział poświęcono przede wszystkim tym sektorom, których zaangażowanie w poprawę jakości relacji o charakterze rodzinnym i przeciwdziałanie przemocy domowej ma charakter niszowy. Poza istniejącymi rozwiązaniami dużą uwagę poświęcono także działaniom, które mogłyby zostać wdrożone przez placówki kulturalno-oświatowe, miejsca zatrudnienia, wspólnoty religijne oraz placówki medyczne.

 

W czwartym rozdziale skoncentrowano się na gminie, która może stać się jednym miejsc inicjujących i wspierających przedsięwzięcia relacyjne. W związku z tym w jego poszczególnych częściach znaleźć można wskazówki związane z głównymi etapami wdrażania poszczególnych inicjatyw.

 

Ostatni rozdział, poprzedzający podsumowanie i bibliografię, po którą mogą sięgnąć osoby pragnące w większym stopniu zgłębić omawiany temat, jest skoncentrowany na inicjatywach wspierających relacyjność, które w dużej mierze stosowane są poza granicami kraju. Ich adresatami były nie tylko osoby pozostające w związkach, ale także te, które dopiero to czeka.

 

PODRĘCZNIK  PDF