data 21 kwietnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego “Specyfika procesu legislacyjnego przewidzianego dla zmiany konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej)

 

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia i zapraszamy do składania ofert.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAŁĄCZNIK