Pierwsze efekty współpracy między IWS a NASK

2023-11-17

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy Instytut Badawczy zawarły porozumienie o współpracy w dniu 18 stycznia 2023 r.

 

Obie instytucje zadeklarowały współdziałanie w zakresie koncepcyjnego opracowania i realizacji projektów badawczych z szeroko rozumianego obszaru wymiaru sprawiedliwości i przeciwdziałania przestępczości. Celem planowanych prac badawczych i naukowych jest w szczególności zapobieganie występowaniu szkodliwych działań w sieci Internet. – Zjawisko przestępczości od lat przenosi się z rzeczywistości realnej do wirtualnej. Dzięki współpracy z NASK nasz Instytut będzie miał więcej narzędzi, by tą rzeczywistość monitorować i badać – mówi prof. Marcin Wielec.

 

Pierwszym wspólnym projektem są badania pod względem zapobiegania przestępczości internetowej na szkodę dzieci, zwłaszcza przestępczości na tle seksualnym. – Celem tych badań jest opracowanie modelu postępowań karanych z udziałem dzieci ws. pedofilskich. Do tego potrzebni są nam informatycy z NASK, bo IWS nie ma specjalistów z tej branży – podkreśla prof. Wielec.

 

Cykliczna analiza akt postępowań karnych, dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w cyberprzestrzeni, została zaproponowana przez Autorkę opublikowanego dzisiaj raportu – Panią Katarzynę Staciwę – jako jedno z przedsięwzięć, które powinno zostać ujęte w planie działania Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości we wrześniu 2021 r.

 

Raport „Wykorzystywanie seksualne dzieci. Analiza akt postępowań karnych ze szczególnym uwzględnieniem roli biegłych powoływanych w tych postępowaniach. Cz. I. Teoretyczna”, to efekt wielomiesięcznej pracy. Analiza akt w siedzibie IWS trwała od lipca do października 2022 r. Zespół badawczy, pod kierownictwem Pani Staciwy przeanalizował 220 postępowań karnych z lat 2020-2022, udostępnionych przez 52 sądy z całego kraju. – Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie jaki jest realny obraz zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w cyberprzestrzeni w świetle postępowań karnych, realizowanych przez polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości – mówi p. Staciwa.

 

Zgodnie z przesłaniem publikacji, powstała ona w trosce o dzieci pokrzywdzone w wyniku wykorzystywania seksualnego w cyberprzestrzeni, w przypadku których krajowa i międzynarodowa reakcja okazała się nieskuteczna. Z tego powodu znalazło się w niej obszerne wyjaśnienie teoretycznych zagadnień, pozwalające na zaprezentowanie Cz. II. Praktycznej raportu we właściwym kontekście. Ta część zostanie w pierwszej kolejności przekazana przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, z założeniem, że przedstawione w niej wyniki analizy będą przedmiotem dedykowanych szkoleń, warsztatów, a także dyskusji na temat możliwości podjęcia rekomendowanych w raporcie działań. W następnej kolejności planowane jest dotarcie – na podobnych zasadach – do środowiska biegłych z wymienionych w raporcie specjalności.

 

 

RAPORT IWS – NASK

qq online qq online qq online qq online