Platforma badawcza Europy Centralnej (zapowiedź)

2023-04-02

Proces legislacyjny zmiany konstytucji, zasad praworządności, reforma sądownictwa administracyjnego oraz efektywność wymiaru sprawiedliwości – takimi tematami zajmie się międzynarodowa platforma badawcza naukowców z Czech, Gruzji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Rumunii i Ukrainy. Inauguracja Comparative Research Platform 2023 już w środę 5 kwietnia 2023 roku.    

 

 

Obok rozbudowanej współpracy w ramach Platformy Polsko-Węgierskiej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości koordynuje także badania naukowców z Czech, Gruzji, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Rumunii i Ukrainy. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy badaczami z różnych państw Europy Centralnej. – Polska jest największym państwem naszego regionu i powinna animować badania oraz koordynować pracę wiodących instytucji naukowych Europy Centralnej. Jako Instytut Wymiaru Sprawiedliwości musimy działać tak jak instytucje zachodnie, czyli organizować konferencje, rozdawać granty badawcze i stawiać na młodych naukowców, którzy będą mieli wpływ na europejską politykę w przyszłości – mówił w wywiadzie  prof. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Naukowcy w ramach Comparative Research Platform 2023 będą się zajmować czterema obszarami badań. Pierwszy zespół będzie zajmować się badaniami nad procesem legislacyjnym zmierzającym do zmiany konstytucji zarówno w świetle integracji europejskiej, jak również tożsamości konstytucyjnej poszczególnych państw. Platforma będzie wymianą wiedzy i informacji nt. mechanizmów i czynników wpływających na proces zmiany konstytucji w demokratycznym państwie prawa.

 

Drugi międzynarodowy zespół zajmie się zasadą praworządności, określeniem właściwego rozumienia koncepcji państwa prawa, jej przesłankami, oceną, realizacją oraz zasadą praworządności według prawa unijnego.

 

Trzeci zespół badaczy zajmie się reforma sądownictwa administracyjnego, poznaniem mechanizmów, struktury i organizacji, a także funkcjonowania sądownictwa administracyjnego, którego celem jest rzetelne prowadzenie postępowań administracyjnych.

 

Ostatni czwarty zespół będzie się zajmować efektywnością wymiaru sprawiedliwości, czyli sprawnością rozpatrywanych spraw sądowych, czasu ich rozpatrywania oraz złożonością spraw, które trafiają do sądów.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu 5 kwietnia. Link do spotkania inauguracyjnego: https://iws.clickmeeting.com/-comparative-research-platform-international-research-project-inauguration

 

 

qq online qq online qq online qq online