Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Odpowiedzialność za negowanie zbrodni międzynarodowych” (Warszawa 2020), która stanowi rezultat prac badawczych prowadzonych w ramach Projektu pn. “POLSKI WKŁAD W ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA KARNEGO, W TYM WKŁAD W SĄDZENIE ZBRODNI MIĘDZYNARODOWYCH”

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Responsibility for negation of international crimes” (Warszawa 2020), która stanowi rezultat prac badawczych prowadzonych w ramach Projektu pn. “POLSKI WKŁAD W ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA KARNEGO, W TYM WKŁAD W SĄDZENIE ZBRODNI MIĘDZYNARODOWYCH”