data dodania: 07.09.2022 r.

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

Zapewnienie usług transportu pasażerskiego i usług hotelowych w związku z organizacją Konferencji Konsultacyjnej w dniach 28-29 września 2022 r. w Warszawie.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

 

A K T U A L I Z A C J A 12.09.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

qq online qq online qq online qq online