Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wydało monografię naukową pt. „Prawna ochrona wolności sumienia i religii” (Warszawa 2020), która stanowi rezultat prac badawczych prowadzonych w ramach Projektu pn. „O WOLNOŚĆ WYZNAWANIA RELIGII WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. PRZECIWDZIAŁANIE PRZYCZYNOM DYSKRYMINACJI I POMOC PRZEŚLADOWANYM NA PRZYKŁADZIE CHRZEŚCIJAN’.

 

 

 

Typologia prześladowań i uprzedzeń na podstawie ekspertyz zewnętrznych

 

Tomás Henríquez C. „Parental Rights in Education in the American Region. Defending a Robust Understanding of the Right in (Mostly) Uncharted Territory”

 

Siju Thomas „Faith and Worship – the essential practices doctrine”

 

Raport przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce ,w odniesieniu do chrześcijan w 2019 r. Raport na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Raúl Cesar Cancio Fernández Juan Antonio Gómez García Manuel Lázaro Pulido”Estrategias argumentativas para la defensa de la libertad religiosa”

 

adw. Paweł Kaliński „Koncepcja strategii przeciwdziałania prześladowaniom chrześcijan i uprzedzeniom na tle religijnym

 

Natalia Maria Tończyk „Problematyka wolności religijnej w Niemczech – wybrane zagadnienia w odniesieniu do orzecznictwa niemieckich sądów konstytucyjnych

 

Mukami Wangai „Religious pluralism and liberal constitutionalism : secularity and secularism in Kenya’s religious freedom jurisprudence”

 

Mowa nienawiści, stereotypy i uprzedzenia wobec chrześcijan prezentowane w memach publikowanych na wybranych stronach internetowych

 

Miraim Diez Bosch „Informe sobre la cobertura mediática de la libertad religiosa y de creencia en España”

 

Magdalena Lisecka „Przykłady uprzedzeń i stereotypów w fantastyce wobec chrześcijan”

 

Magdalena Lisecka „Aktualny stan wolności słowa w przestrzeni dyskursu akademickiego w Polsce”

 

Dr Jarosław Przeperski „Wytyczne dla programów edukacyjnych dotyczących ochrony przed prześladowaniem religijnym (z uzasadnieniem)”

 

Grégor Puppinck ” Religious freedom: an ambiguous and reversible notion”

 

David K. Trimble „The Global Crisis of Religious Freedom A Curriculum for advancing Religious Freedom Education in Secondary Classrooms”

 

David Magalhães „Religious Freedom in Portugal. Problems and Solutions in Complex Times”

 

Cases of Religious Freedom Violation in Poland in Reference to Christians in 2019 Report Commissioned by the Institute of Justice

 

Augusto Zimmermann „Recent attacks on religious freedom in Australia”

 

Andrea Marina Artola Figueroa& Jessica Stefanny Mena Arauz „The secularism of El Salvador: the protection of freedom of religion , a path built by jurisprudence A review of the historical evolution of the right to freedom of belief in El Salvador and a compilation of the jurisprudential towards this right”

 

Ana Mohino „Sacred places and ceremonies in Spain A note on the ius sacrum in Roman Law Desecrations and criminal protection”

 

Analiza jakościowa prasy Okres od 24 grudnia 2019 do 19 maja 2020 r. „Gazeta Wyborcza”dodatek do GW „Wysokie Obcasy” Onet.pl, Fakt.pl, „Agora” „Newsweek Polska”

 

Alfonso Santiago „La jurisprudencia de la Corte Suprema argentina en materia de libertad religiosa Principales fallos dictados a lo largo de las distintas etapas de la historia del máximo tribunal (1863–2020)”

 

Krzysztof Koźmiński „Prawna regulacja działalności gospodarczej, a realizacja zasady wolności sumienia i religii”

 

Agnieszka Brzezińska „Antychrześcijański dyskurs w kulturze, mechanizmy dyskryminacyjne, uprzedzenia, stereotypy. Analiza porównawcza wybranych państw europejskich”

 

Weronika Kudła  „Freedom of Religion American style — between overt neutrality and masked hostility”

 

Carlos A. Casanova „Persecution of christians in latin america the cases of Chile and Venzuela”

 

Cezary Dobies „Chrystianofobia we Francji_Badanie w latach 2017–2019”

 

Jarosław Przeperski „Istota i znaczenie edukacji prawnej w kontekście ochrony przed pokrzywdzeniem w obszarze naruszenia wolności religijnej”

 

Kamil Sorka „Analiza aktualnego polskiego orzecznictwa w zakresie wolności religijnej”

 

Maria Moulin-Stożek „Prześladowanie, dyskryminacja czy uprzedzenie Taksonomia działań i zaniechań wymierzonych przeciwko wyznawcom religii”

 

Maria Moulin-Stożek „Selektywna Tolerancja Kanadyjski Sąd Najwyższy o wolności religijnej i edukacji w pluralistycznym państwie świecki”

 

Raul Madrid „Academic and religious freedom in Chile”

 

Sasa Horvat „The religious freedom in Croatia the current state and perspectives”

 

Demetris Avraam „Development of interactive maps for the research project”

 

Ioulia Televantou, „The potential of large-scale social science databases to inform research on religious freedom an exploratory study”

 

Poziom uprzedzenia względem wyznawców religii w Polsce

PROJEKT

Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan


qq online qq online qq online qq online